• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

Панагюрско златно съкровище е тракийски античен златен сервиз за пиене, състоящ се от девет златни съда.Принадлежало е на неизвестен владетел на племето одриси от края на IV било използвано за религиозни церемонии. Още...

Варненският халколитен некропол е открит през 1972 г. в района на Варненското езеро и е датиран в края на V Погребенията със златни находки са два вида — в единия присъстват човешки останки (скелет), а в другия — отсъстват. Още...

Вълчитрънското съкровище е намерено през 1925 г. край с.Вълчитрън.При копане на лозе случайно е открито най-голямото златно съкровище,познато на българската археология-12,5 килограма чисто злато. Още...